O NAS

FI-Consult Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana została w marcu 2011 r. i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388924. Spółka reprezentowana jest przez dwuosobowy Zarząd: Prezesa Zarządu – p. Mark Słodkiego oraz Wiceprezesa Zarządu – p. Dariusza Masior. Do składania oświadczeń woli w imieniu FI upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Przedmiotem działalności Fi-Consult Group Sp. z o.o. jest m.in.
• doradztwo w zakresie inwestycji i finansów;
• pośrednictwo kredytowe, finansowe i ubezpieczeniowe;
• kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
• zarządzanie i administracja nieruchomościami;
• pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości;
• prowadzenie audytów nieruchomości;
• prowadzenie audytów dokumentacji kredytowych,
• usługi księgowe,

przy czym jako branżę wiodącą wskazano w zaświadczeniu REGON branżę oznaczoną numerem PKD 4619Z: działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

Początkowy okres działalność Fi-Consult Group Sp. z o.o. to wielopoziomowa współpraca ze SKOK „WESOŁA” z siedzibą w Mysłowicach w zakresie: zarządzania nieruchomościami własnymi SKOK WESOŁA i ich sprzedaży, sprzedaży nieruchomości objętych procedurą windykacyjną, audytu dokumentacji pożyczkowej członków tej instytucji, jak również w zakresie utworzenia specjalistycznego zespołu do prowadzenia monitoringu i windykacji pożyczek wysokokwotowych oraz zabezpieczonych rzeczowo wraz z przygotowaniem i wdrożeniem procedur, według których zespół prowadzić winien działania.

Aktualnie Fi-Consult Group Sp. z o.o. aktywnie rozwija biuro sprzedaży nieruchomości, zbierając ciekawe oferty z całej Polski, uczestniczy w inwestycjach deweloperskich w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, zarządzania procesami w trakcie trwania inwestycji oraz sprzedaży lokali mieszkaniowych i użytkowych powstałych w wyniku inwestycji, prowadzi działania w zakresie projektowania finansowego inwestycji praz pozyskiwania kapitałów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, w tym pośrednictwo kredytowe i ubezpieczeniowe, prowadzi usługi księgowe oraz zarządza nieruchomościami.

Spółka podejmuje również szereg własnych inwestycji. W ramach spółki komandytowej działającej pod nazwą „Fi-Consult Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K., Fi-Consult Group Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem nieruchomością własną w Rzeszowie, zabudowaną budynkiem komercyjnym wynajętym w całości przez sklep sieciowy Media Markt. W ramach spółki komandytowej działającej pod nazwą „Cober Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K., Fi-Consult Group Sp. z o.o. uczestniczy w przedsięwzięciu deweloperskim budowy osiedla „Panorama” w Bochni.

Nad przebiegiem zadań realizowanych przez Fi-Consult Group Sp. z o.o. czuwa zespół profesjonalistów posiadających doświadczenie w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń, rynku nieruchomości, rachunkowości jak również w zakresie prac remontowo-budowlanych. Nasi specjaliści posiadają certyfikaty uprawniające do prowadzenia wskazanych wyżej usług, w tym certyfikaty księgowe, ubezpieczeniowe, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

Prowadząc wymieniony wyżej wachlarz usług i inwestycji własnych, Fi angażuje się jednocześnie w promowanie młodych ludzi, poświęcających swój wolny pozazawodowy czas grze w piłkę nożną. Spółka sponsoruje drużynę Delta Squad, grającą w Futbolowej Lidze Szóstek w Krakowie.
(Link do FLS: http://liga-fls.pl/).

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie, przy ul. Prądzyńskiego 1.
Kontakt telefoniczny 12-413-06-43 lub 12-411-41-04.
Kontakt mailowy fi@fi-group.pl