FINANSOWANIE INWESTYCJI

Naszym zadaniem jest pozyskanie finansowania dla Państwa potrzeb konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych.

W ramach usług świadczonych przez Fi-Consult Group Sp. z o.o. oferujemy:
• analizę wydatków konsumpcyjnych,
• analizę kosztów inwestycji,
• weryfikację możliwości pozyskania finansowania, w tym zbadanie zdolności kredytowej, ocenę prawnych zabezpieczeń i ryzyka transakcji,
• zbudowanie modelu finansowania,
• przygotowanie założeń biznesplanu wraz z analizą wskaźnikową oraz analizą wrażliwości zakończone opracowaniem biznesplanu,
• przygotowanie wniosku o finansowanie wraz z kompletną dokumentacją wymaganą do pozyskania finansowania,
• prowadzenie rozmów z instytucjami finansowymi, aktywne uczestnictwo w negocjacjach dotyczących warunków udzielenia transakcji,
• analizę i omówienie warunków finansowania oraz rozliczenia inwestycji.

Nasza oferta kierowana jest zarówno do osób fizycznych poszukujących finansowania na zakup, budowę, remont, modernizację domu/mieszkania oraz finansowania dowolnych potrzeb w ramach pożyczek hipotecznych, jak również do przedsiębiorców i przedsiębiorstw poszukujących finansowania inwestycyjnego lub obrotowego.

Finansowania poszukujemy na rynku bankowym w ramach kredytów hipotecznych, inwestycyjnych, obrotowych oraz lesaingu, jak również na rynku pozabankowym w ramach pożyczek krótko- i długoterminowych (fundusze inwestycyjne, pożyczki prywatne z przewłaszczeniem na zabezpieczenie, emisja obligacji własnych). Nad przebiegiem procesu pozyskania finansowania czuwa zespół profesjonalistów posiadających doświadczenie w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń, rynku nieruchomości, rachunkowości jak również w zakresie prac remontowo-budowlanych.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie, przy ul. Prądzyńskiego 1
Kontakt telefoniczny: 12-413-06-43 lub 12-411-41-04
Kontakt mailowy: fi@fi-group.pl